Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. Akif AKKUŞ
Yrd. Doç. Dr. Gülfem MUŞLU KAYGISIZ
Yrd. Doç. Dr. Zehra KILIÇ ÖZMEN
Yrd. Doç. Dr. Nuri Can AKSOY
Yrd. Doç. Dr. Burcu GÜRKAN
Öğretim Görevlisi Sakine HAKKOYMAZ
Araştırma Görevlisi Nurgül ÇAKMAK
Öğretim Görevlisi Neşe UYGUN
Öğretim Görevlisi Özlem ÜZÜMCÜ
Araştırma Görevlisi F. Melike UÇAR
Yrd. Doç. Dr. Burcu GÜRKAN

Akademik Geçmiş
Lisans : Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Yüksek Lisans : Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim
Doktora : Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim

Telefonu :
Odası :
E-Posta : burcu.gurkan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Burcu GÜRKAN
Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Kavram Geliştirme
Öğretim Yöntem ve Uygulamaları
Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımı
Bağlamsal Öğrenme
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2009 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Olaylar: İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Olayları Ele Alış Biçimlerinin Değerlendirilmesi
​Danışman: Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY, Çukurova Üniversitesi

6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2015 Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kavramsal Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Bağlamsal Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Disiplinler Arası Öğretim Uygulamaları: Bir Durum Çalışması
​Danışman: Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY, Çukurova Üniversitesi

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2017 Gürkan, B. (2017). Çocukların “göç” ve “mülteci” kavramlarına ilişkin algıları: Bir metaforik analiz.” 7. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Göç, (17-19 Şubat 2017). SAMSUN, TÜRKİYE.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2016 Gürkan, B. ve Doğanay, A.(2016). Sosyal bilgiler dersinde kavramsal anlama becerilerinin geliştirilmesinde bağlamsal öğrenme yaklaşımına dayalı disiplinler arası öğretim uygulamalarının öğrenci performans ve görüşlerine göre değerlendirilmesi: Adana ilinde bir durum çalışması. Çukurova Araştırmaları Dergisi, I (2), 114-129.
2 2016

Gürkan, B. ve Doğanay, A. (2016). Sosyal bilgiler dersinde disiplinler arası öğretim yaklaşımına dayalı analoji tekniği uygulamalarının kavram gelişimine etkisi: Bir durum çalışması. Turkish Studies, 11/19, 395-416.

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2012 Karakuş, M., Dolapçıoğlu S.D., Gürkan, B., Karaduman B., Bolat Y. (2012).“Uygulama örnekleriyle disiplinler arası öğretim”, 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (27-29 Eylül 2012). BOLU, TÜRKİYE.
2 2011 Karakuş, M., Gürkan, B., Dolapçıoğlu S.D., Çapar, M. (2011). “Aesthtetic creativity in teaching social studies.” The1st International Congress on Curriculum and Instruction, (October 05-08 2011). ESKİŞEHİR, TÜRKİYE.
11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2010

2211-TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursiyerliği

2 2005 Sınıf Öğretmenliği Birincilik Başarı Belgesi
3 2002 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Teşekkür Belgesi
12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar
SıraTarihiİçerik
1 2014 TÜBİTAK 2237 Proje Süreç Eğitimi Katılım Sertifikası, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
2 2013 Eğitim Programları ve Öğretimden Yansımalar , Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.
13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 SNF114 Eğitim Felsefesi Zorunlu2