Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Dersler
INT100
..........................................................
Üniversite Hayatına Giriş
SNF101
..........................................................
Temel Matematik I
SNF105
..........................................................
Uygarlık Tarihi
AİİT101
..........................................................
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarhi I
İNG101
..........................................................
İngilizce I
SNF109
..........................................................
Bilgisayar
SNF111
..........................................................
Eğitim Bilimine Giriş
SNF 107
..........................................................
GENEL COĞRAFYA
SNF103
..........................................................
GENEL BİYOLOJİ
TÜR101
..........................................................
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I
SNF102
..........................................................
Temel Matematik II
SNF104
..........................................................
Genel Kimya
SNF106
..........................................................
Türk Tarihi ve Kültürü
SNF108
..........................................................
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
SNF114
..........................................................
Eğitim Felsefesi
TÜR102
..........................................................
Türk Dili ve Edebiyatı II
AİİT102
..........................................................
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarhi II
İNG102
..........................................................
İngilizce II
SNF112
..........................................................
Eğitim Psikolojisi
SNF201
..........................................................
Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi
SNF203
..........................................................
Genel Fizik
SNF205
..........................................................
Müzik
SNF207
..........................................................
Beden Eğitimi ve Spor Kültürü
SNF209
..........................................................
Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları I
SNF211
..........................................................
Türk Eğitim Tarihi
SNF213
..........................................................
Öğretim İlke ve Yöntemleri
SNF215
..........................................................
Eğitim Sosyolojisi
SNF217
..........................................................
Güzel Yazı Teknikleri
SNF202
..........................................................
Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi
SNF204
..........................................................
Çocuk Edebiyatı
SNF206
..........................................................
Drama
SNF208
..........................................................
Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları II
SNF210
..........................................................
Müzik Öğretimi
SNF212
..........................................................
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
SNF214
..........................................................
Çevre Bilim ve Eğitimi
SNF216
..........................................................
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
SNF246
..........................................................
Medya Okuryazarlığı
SNF301
..........................................................
Fen ve Teknoloji Öğretimi I
SNF303
..........................................................
İlkokuma ve Yazma Öğretimi
SNF305
..........................................................
Hayat Bilgisi Öğretimi
SNF307
..........................................................
Matematik Öğretimi I
SNF309
..........................................................
Sınıf Yönetimi
SNF311
..........................................................
Ölçme ve Değerlendirme
SNF313
..........................................................
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
SNF302
..........................................................
Fen ve Teknoloji Öğretimi II
SNF304
..........................................................
Türkçe Öğretimi
SNF306
..........................................................
Sosyal Bilgiler Öğretimi
SNF308
..........................................................
Matematik Öğretimi II
SNF310
..........................................................
Erken Çocukluk Eğitimi
SNF312
..........................................................
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
SNF314
..........................................................
Okul Deneyimi
SNF316
..........................................................
Topluma Hizmet Uygulamaları
SNF401
..........................................................
Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretimi
SNF403
..........................................................
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
SNF405
..........................................................
Trafik ve İlkyardım
SNF407
..........................................................
Etkili İletişim
SNF409
..........................................................
Öğretmenlik Uygulaması I
SNF411
..........................................................
Rehberlik
SNF402
..........................................................
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
SNF404
..........................................................
Bilimin Tarihi ve Doğası Öğretimi
SNF406
..........................................................
İlköğretimde Kaynaştırma
SNF408
..........................................................
Öğretmenlik Uygulaması II
SNF410
..........................................................
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
AİİT102 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARHİ II

AİİT102 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARHİ IIAkademik Personel : Öğretim Görevlisi Sakine HAKKOYMAZ
Statü : Zorunlu
Kredi / AKTS: 2 / 2
Yarıyıl : 2
Günü :
Saati :
Yeri :
Devamlılık :
Dersin Amacı
Türkiye Cumhuriyeti devletinin Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra laik ve üniter yapıda ulus-devlet olarak kuruluşunu, bu kuruluş esasına göre biçimlenen çağdaşlaşma tecrübesinin tarihini; Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen Türk Devrimi'nin, ulus-devlet ve çağdaşlık ve laiklik olgularının Türkiye bağlamında ifadesi ve anlamına karşılık gelen Atatürkçü Düşünce'yi genç nesillere öğretmek ve bunun değerini idrak ettirmektir. AİT 104 dersini alan öğrenciden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu temel ilkeleri ve Türk Devrimi çerçevesinde, bu düşünceyi akıl ve bilim, çağdaşlık normları içinde millî esaslara göre uyarlayarak ve uygunlaştırarak toplum, birey ve ülke seviyesinde çağdaş sorunların çözümü üzerine sınıflama, betimleme, açıklama, analiz yeteneğini kazanması hedeflenir. 
Ders İçeriği
  1. AİİT102.pdf
Ders Kütüphanesi
Kaynaklar