Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Dersler
INT100
..........................................................
Üniversite Hayatına Giriş
SNF101
..........................................................
Temel Matematik I
SNF105
..........................................................
Uygarlık Tarihi
AİİT101
..........................................................
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarhi I
İNG101
..........................................................
İngilizce I
SNF109
..........................................................
Bilgisayar
SNF111
..........................................................
Eğitim Bilimine Giriş
SNF 107
..........................................................
GENEL COĞRAFYA
SNF103
..........................................................
GENEL BİYOLOJİ
TÜR101
..........................................................
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I
SNF102
..........................................................
Temel Matematik II
SNF104
..........................................................
Genel Kimya
SNF106
..........................................................
Türk Tarihi ve Kültürü
SNF108
..........................................................
Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği
SNF114
..........................................................
Eğitim Felsefesi
TÜR102
..........................................................
Türk Dili ve Edebiyatı II
AİİT102
..........................................................
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarhi II
İNG102
..........................................................
İngilizce II
SNF112
..........................................................
Eğitim Psikolojisi
SNF201
..........................................................
Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi
SNF203
..........................................................
Genel Fizik
SNF205
..........................................................
Müzik
SNF207
..........................................................
Beden Eğitimi ve Spor Kültürü
SNF209
..........................................................
Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları I
SNF211
..........................................................
Türk Eğitim Tarihi
SNF213
..........................................................
Öğretim İlke ve Yöntemleri
SNF215
..........................................................
Eğitim Sosyolojisi
SNF217
..........................................................
Güzel Yazı Teknikleri
SNF202
..........................................................
Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi
SNF204
..........................................................
Çocuk Edebiyatı
SNF206
..........................................................
Drama
SNF208
..........................................................
Fen ve Teknoloji Lab. Uygulamaları II
SNF210
..........................................................
Müzik Öğretimi
SNF212
..........................................................
Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi
SNF214
..........................................................
Çevre Bilim ve Eğitimi
SNF216
..........................................................
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
SNF246
..........................................................
Medya Okuryazarlığı
SNF301
..........................................................
Fen ve Teknoloji Öğretimi I
SNF303
..........................................................
İlkokuma ve Yazma Öğretimi
SNF305
..........................................................
Hayat Bilgisi Öğretimi
SNF307
..........................................................
Matematik Öğretimi I
SNF309
..........................................................
Sınıf Yönetimi
SNF311
..........................................................
Ölçme ve Değerlendirme
SNF313
..........................................................
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
SNF302
..........................................................
Fen ve Teknoloji Öğretimi II
SNF304
..........................................................
Türkçe Öğretimi
SNF306
..........................................................
Sosyal Bilgiler Öğretimi
SNF308
..........................................................
Matematik Öğretimi II
SNF310
..........................................................
Erken Çocukluk Eğitimi
SNF312
..........................................................
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
SNF314
..........................................................
Okul Deneyimi
SNF316
..........................................................
Topluma Hizmet Uygulamaları
SNF401
..........................................................
Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretimi
SNF403
..........................................................
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi
SNF405
..........................................................
Trafik ve İlkyardım
SNF407
..........................................................
Etkili İletişim
SNF409
..........................................................
Öğretmenlik Uygulaması I
SNF411
..........................................................
Rehberlik
SNF402
..........................................................
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
SNF404
..........................................................
Bilimin Tarihi ve Doğası Öğretimi
SNF406
..........................................................
İlköğretimde Kaynaştırma
SNF408
..........................................................
Öğretmenlik Uygulaması II
SNF410
..........................................................
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
SNF304 / TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

SNF304 / TÜRKÇE ÖĞRETİMİAkademik Personel : Öğretim Görevlisi Sakine HAKKOYMAZ
Statü : Zorunlu
Kredi / AKTS: 3 / 4
Yarıyıl : 6
Günü :
Saati :
Yeri :
Devamlılık :
Dersin Amacı
Öğrencilerin, Türkçe öğretimi ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri açıklamaları; MEB İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1-5. Sınıflar)?nun içeriğini değerlendirmeleri; Türkçe öğretiminde,uygun yöntem ve teknikleri, araç ve gereçleri, değerlendirme tekniklerinietkili kullanmaları; Türkçe dersi kitaplarını ve bu kitaplardaki metinleri değerlendirmeleri; Türkçe dersleri için günlük plan tasarlamaları; dersin öneminin farkına varmaları, etkinliklere gönüllü olarak katılmaları, verilen kaynaklardan etkili olarak yararlanmaları, raporlarını ve planlarını özenle hazırlamaları amaçlanmaktadır. 
Ders İçeriği
Ders Kütüphanesi
Kaynaklar