Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Academic Staff
Professor Akif AKKUŞ
Assistant Professor Gülfem MUŞLU KAYGISIZ
Assistant Professor Zehra KILIÇ ÖZMEN
Assistant Professor Nuri Can AKSOY
Assistant Professor Burcu GÜRKAN
Lecturer Sakine HAKKOYMAZ
Lecturer Neşe UYGUN
Lecturer Özlem ÜZÜMCÜ
Research Asistant F. Melike UÇAR
Research Asisstant Nurgül ÇAKMAK
Professor Akif AKKUŞ

Personal Information
Bachelor's Degree : İstanbul University
Post Graduate :
PhD : İstanbul University

Phone : (342) 2118080-1401
Room : 106
E-Mail : akif.akkus@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Akif AKKUŞ
Biography
Akif Akkuş studied Geography in Istanbul University in 1971. He completed his doctorate program with the study themed “Devrez Brook Valley Geomorphology” in Istanbul University in 1977. He worked as assistant professor, associate professor and professor in Selcuk University between the years 1982-2007. He served as the Dean of the Faculty of Education in Hasan Kalyoncu University between the years 2012-2015.
Resarch
Geography, History of Science, Effective school management,  political and educational sciences
Academic Curriculum Vitae
6. Dissertations Guided:
6.1. MA Dissertations:
NoPublish TimeContent
1 2006 Gülderen Gülaçar "Ereğli Çevresinin Coğrafi Etüdü" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
2 2004 Ahmet Yılmaz "3 Şubat 2002 Sultandağı Depreminin Öğrenciler ve öğrenmeleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
3 2002 Nülifer Hüseyinova, "Güneysınır İlçesinin Fiziki Coğrafyası" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
4 2001 Ali Meydan, "İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Öğretimi Coğrafya Ünitelerinin İşlenişinde Laboratuar ve Görsel-İşitsel Materyal Kullanımının Öğrencilerin Niteliksel Gelişimine Etkisinin Değerlendirilmesi" Selçuk Univ., Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
5 1999 Abdurahman Dinç, "Akören ve Çevresinin Fiziki Coğrafya Özellikleri", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
6 1999 Emin Birlik, "İstanbul Boğazı 'nda denizyolu ve karayolu ulaşımı" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
7 1999 Mustafa Kayacık, "Çumra Güneyindeki Sahada Sulama Maksatlı Açılan Kuyuların Verimi ve Ekonomiye Katkıları" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
8 1998 Tahsin Tapur, "Eski Konya Gölü ve Çevresinin Fiziki Coğrafya Özellikler", Selçuk Üniversitesi, 1998.
9 1997 Ercan Ayyıldız, "Elbistan Havzası 'nın Fiziki Coğrafyası" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
10 1996 İbrahim Öner, "Çumra-Karadağ Arasının Fiziki Coğrafya Etüdü", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.
11 1996 Caner Aladağ, "Çamardı İlçesinin Fiziki Coğrafyası",   Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.
12 1996 Yücel Yüksel, "Hadim-Yerköprü Arasının Hidrojeolojisi ve Traverten Oluşukları",   Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.
13 1995 Hasan Kara, "Sarayköy Ovasının Fiziki Coğrafyası",   Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
14 1993 Mustafa Özgün, "Simav Depresyonunun Fiziki Coğrafyası", Selçuk Üniversitesi, 1993
15 1993 Nadir Çomak, "Kırka Borakslarının Fiziki ve Ekonomik Coğrafyası", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993
16 1992 Ahmet Uysal, "Seydişehir Boksit Yatakları ve Bölgenin Jeomorfolojik Özellikleri",   Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992.
17 1991 Adnan Buldur, "Karaman-Konya Arasındaki Karstik Şekiller",  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.
18 1991 İlksen Koçak, "Şarkikaraağaç Güneydoğusunda Karst Jeomorfolojisi", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.
19 1991 Abdulkadir Erkol,  "Karaman-Ayrancı Ovalarının Jeomorfolojik Yapısı ve Yer altı Su Durumu", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.
20 1991 Orhan Helvacı, "Datça Yarımadasının Kıyı Morfolojisi ve Deniz Kirlenmesi",    Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991.
21 1990 Adnan Pınar, "Göksu Nehri Sol Mansabının Fiziki Coğrafyası",  Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990.
22 1990 Şerife Kaynar,   "1985 Yılında Konya'da Sıcaklık ve  Yağış Değerlerinin  Uzun Yıllar Ortalamasına Mukayesesi", Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990.
6.2. Ph.D Dissertations:
NoPublish TimeContent
1 2009 Abdurrahman Dinç, "Tarsus Çayı Havzasının Coğrafi Etüdü" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
2 2009 İlker Eroğlu, "Yunt Dağı ve Çevresinin Coğrafi Etüdü" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
3 2004 Rahman Seferov, "Azerbaycan Nüfusunun Yapısal Özellikleri ve Eğitim Açısından Analizi" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
4 2004 Ali Meydan, "Sosyal Bilgiler Dersi Coğrafya Ünitelerinin İşlenişinde Öğrenmeyi Öğrenme Stratajilerinin Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi''' Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
5 2003 Tahsin Tapur, "Anamur-Silifke Arası Kıyı Bölgesinin Coğrafi Etüdü''' Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
6 2003 Caner Aladağ, "Ortaöğretimde Coğrafya Öğretmeni Profili ve Öğretmen Görüşleri Işığında Müfredat Değerlendirilmesi (Konya İli Örneği)" Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
7 2002 Ayhan Akış, "GAP'ın Şanlıurfa ili Sosy o-Ekonomik Coğrafyasına Etkilerr Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.
8 1998 İ. Koksal Arpaydın., "Menemen ve Çevresinin İklimi" Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988.
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1 2003 Tapur, T.- Akkuş, A., Anamur-Silifke Arası Kıyı Bölgesinde Arazi Kullanımı, S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 15, Çizgi Kitabevi, 2003, Konya.

2 2002 Tapur, T. - Akkuş, A. Eski Konya Gölü ve Günümüzdeki İzleri,Sel. Ün. Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 14, Sayfa: 427-437, Konya. 2002.

3 1997 Akkuş, A. - Bozyiğit, R. Çakırdağ ve Çevresi'nin Jeomorfolojik Özellikleri, S.Ü.Eğt.Fak.Dergisi, Sayı: 8, S. 53-58, Konya, 1997. 

4 1992 Akkuş, A., Barz Ovasının Jeomorfolojik Özellikleri, II. Ulusal Coğr.Kongresi, İzmir, 1992.

5 1992 Akkuş, A.-Bozyiğit, R., Fethiye 'nin İklim Özellikleri, S.Ü.Eğt.Fak.Derg. Sayı: 6, Konya 1992.
6 1992 Akkuş, A. - Bozyiğit, R., Eşen Çayı Deltasının Jeomorfolojik Özellikleri, S.Ü.Eğt.Fak.Derg. Sayı: 6, S. 131-138, Konya, 1992.

7 1991 Akkuş, A., Kazımkarabekir Çevresinde Karst ve Karstik Şekiller, Uluslararası I. Bölgesel Jeomorfoloji Konferansı Bildiri Özleri. Türkiye Jeomorfoloji Derneği Yayını, Sayfa 7, Ankara, 1991.

8 1989 Akkuş, A., Devrez Çayı Vadisi'nde Jeomorfolojik Problemler, S.Ü. Eğt.Fak.Derg.Sayı: 3, S.99-107, Konya, 1989.

9 1988 Akkuş, A., Trabzon Çevresinin Jeomorfolojisi, S.Ü. Eğt.Fak. Derg. Sayı:2, S.79-86, Konya, 1988

10 1987 Akkuş, A., Salda Gölü'nün Jeomorfolojisi, İ.Ü.Edb.Fak. Coğr.Böl. Coğr.Derg. Sayı: 2, S.109­116, İstanbul, 1986-87.

7.6 Other Publications
NoPublish TimeContent
1 1998 Akkuş, A., Genel Fiziki Coğrafya, Nobel Yayıncılık, Ankara, 1998.

2 1997 Akkuş, A., Harita Bilgisi. Öz Eğitim Yay. No: 1, Konya, 1995.

3 1995 Akkuş, A., Jeomorfolojiye Giriş. Öz Eğitim Yay. No: 2, Konya, 1995.

4 1995 Akkuş, A., Harita Bilgisi. Öz Eğitim Yay. No: 1, Konya, 1995.

5 1992 Akkuş, A., Acıpayam Ovası'nın Jeomorfolojisi. (Profesörlük Takdim Tezi), Konya, 1992.

6 1980 Akkuş, A., Devrez Çayı Vadisi'nin Jeomorfolojisi. K.T.Ü. Yay. No: 109 Trabzon, 1980.

8. Projects
NoPublish TimeContent
1 1998 Akkuş ,A., Akgöl-Ereğli ve Çevresinin Coğrafi Özellikleri, T.C. Orman Bakanlığı, 1998 
2 1991 Akkuş, A., Karaman Çevresinin Fiziki Coğrafyası. SÜAF Proje No: 91-83, Konya, 1991
3 1990 Akkuş, A., Eşen Çayı Vadisi'nin Fiziki Coğrafyası. SÜAF Proje No: 88-002. Konya, 1990. 
9. Administrative Duties
NoPublish TimeContent
1 1999- 2000 1999- 2000 yılları arasında S.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanlığı(V)
2 1997-1999 1997-1999 yılları arasında S.Ü. Eğitim Fakültesi Dekanlığı
3 1993-1995 1993-1995 yılları arasında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı
4 1990-1993 1990-1993 yılları arasında S.Ü. Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı
5 1982-2007 1982-2007 yılları arasında S.Ü. Eğitim Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanlığı
10. Membership in Professional or/and Technical Organizations
NoPublish TimeContent
1 -