Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Academic Staff
Professor Akif AKKUŞ
Assistant Professor Gülfem MUŞLU KAYGISIZ
Assistant Professor Zehra KILIÇ ÖZMEN
Assistant Professor Nuri Can AKSOY
Assistant Professor Burcu GÜRKAN
Lecturer Sakine HAKKOYMAZ
Lecturer Neşe UYGUN
Lecturer Özlem ÜZÜMCÜ
Research Asistant F. Melike UÇAR
Research Asisstant Nurgül ÇAKMAK
Assistant Professor Gülfem MUŞLU KAYGISIZ

Personal Information
Bachelor's Degree : Marmara University
Post Graduate : Marmara University
PhD : Marmara University

Phone : (342) 2118080-1402
Room : 103
E-Mail : gulfem.muslu@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Gülfem MUŞLU   KAYGISIZ
Biography
Gülfem Kaygısız studied Primary Science Education in Marmara University and completed her master’s and doctorate degree on Science Education in the same university. Her doctorate study was on “teaching primary school students nature of science”. She has been working as an assistant professor in Hasan Kalyoncu University since 2012. Also she has been the vice-dean since 2012.
Resarch
Nature of  Science, philosophy of science, alternative measurement and evaluation methods.
Academic Curriculum Vitae
6. Dissertations Guided:
6.1. MA Dissertations:
NoPublish TimeContent
1 2017
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2017
2 2013 Önen,F., Muşlu Kaygısız,G. (2013 ). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 6-8. Dönemler Arasındaki Fen Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançları ve Bu İnanca İlişkin Görüşleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,13(4), 2435-2453.
3 2011 Kaygısız, G., Bağlıbel,M., Samancıoğlu,M.(2011). Computer Use of Science Teachers and Their Attitudes towards Computer Supported Teaching: A Sample from Turkey, TUSED.
4 2006 Muşlu,G.,Macaroğlu,A.(2006). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilim ve Bilimsel Süreç Kavramlarına İlişkin Algıları: Nitel Bir Araştırma, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri.,6(1), 201-229.
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2016
2 2015
3 2015
4 2013 Cavaş, B., Huyugüzel Cavaş, P., Muşlu Kaygısız, G., Sönmez, S. (2013). A TUBITAK Project on the Outdoor Education in Izmir Natural Life Park. IOSTE Eurasian Regional Symposium & Brokerage Event Horizon 2020, Antalya, 31Oc-1Nov.2013., Turkey.
5 2013
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1 2010 Bağlıbel,M., Muşlu Kaygısız, G., Samancıoğlu,M.(2010). Okullar ile İl-İlçe Mili Eğitim Teşkilatları Arasındaki Problemlerin Tespiti, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1).
2 2010 Samancıoğlu. M., Bağlıbel, M., Summak, S., Muşlu Kaygısız, G.(2010). Okul Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Stratejilerini Kullanma Düzeyleri, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4).
7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2014
2 2014
3 2012 Muşlu Kaygısız,G., Gürdal,A.(2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimin Doğasina İlişkin Görüşleri: Bilimin Doğasini Değerlendirme Ölçeği. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 21. Eğitim Bilimleri Kongresi, İstanbul,12 – 14 Eylül 2012.
4 2005 Gürdal,A.,Muşlu,G.,Alemdar,A.,Sürmeli,H.,Parim,G,.(2005). Lisansüstü Fen Öğrencilerinin Karşılaştığı Sorunların    Akademik Çalışmalarına Etkileri[özet].M.Ü.E.B.E.II.Lisansüstü Eğitim Sempozyumu,İstanbul, 26-28 Eylül 2005.
5 2005 Öztuna,A.,Muşlu,G.(2005).Aktif Öğrenme Sürecinde Öğrenci Merkezli Değerlendirme:Rubrik.İstek Vakfı Okulları 1. Fen Ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, İstanbul, 5 Mart 2005.
6 2004 Macaroğlu, E.,Muşlu,G.,Kınık,A.(2004). Çocuk Gözüyle “Bilim” Ve “Bilim Adamı. M.Ü.A.E.F. VI.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,İstanbul, 9-11 Eylül 2004.
8. Projects
NoPublish TimeContent
1 2013 TÜBİTAK4004: YOBO’lar Doğal Yaşam Parkından Buluşuyor, Doğayı ve Hayvanları Öğreniyor,Uzman Personel(2013).
2 2013
3 2010
4 2007
9. Administrative Duties
NoPublish TimeContent
1 2012 Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı    
11. Awards:
NoPublish TimeContent
1 2014
13. Courses
SıraCourse CodeCourse NameStatusCredit
1 SNF104 GENERAL CHEMISTRY Compulsory4
2 SNF203 GENERAL PHYSICS Compulsory2
3 SNF209 SCIENCE and TECHNOLOGY LABORATORY APPLICATIONS I Compulsory1
4 SNF213 INSTRUCTIONAL PRINCIPLES and METHODS Compulsory3
5 SNF208 SCIENCE and TECHNOLOGY LABORATORY APPLICATIONS II Compulsory1
6 SNF214 ENVIRONMENTAL EDUCATION Compulsory2
7 SNF301 SCIENCE and TECHNOLOGY TEACHING I Compulsory3
8 SNF302 SCIENCE and TECHNOLOGY TEACHING II Compulsory3
9 SNF409 TEACHING PRACTISE I Compulsory5
10 SNF408 TEACHING PRACTISE II Compulsory5
11 SNF410 TURKISH EDUCATION SYSTEM and SCHOOL ADMINIS. Compulsory2
12 SNF103 GENERAL BIOLOGY Compulsory2