Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Academic Staff
Professor Akif AKKUŞ
Assistant Professor Gülfem MUŞLU KAYGISIZ
Assistant Professor Zehra KILIÇ ÖZMEN
Assistant Professor Nuri Can AKSOY
Assistant Professor Burcu GÜRKAN
Lecturer Sakine HAKKOYMAZ
Lecturer Neşe UYGUN
Lecturer Özlem ÜZÜMCÜ
Research Asistant F. Melike UÇAR
Research Asisstant Nurgül ÇAKMAK
Lecturer Neşe UYGUN

Personal Information
Bachelor's Degree : Gazi University Primary Education(2007)
Post Graduate : Gazi University Primary Education(2010)
PhD : Konya Necmettin Erbakan University Primary Education

Phone : 2118080 Dahili 1406
Room : 106
E-Mail : nese.uygun@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Neşe UYGUN
Biography
Neşe Uygun finished the Department of Primary School Education at Gazi University in three years by taking part in the honor list in 2007. She took the title of science specialist by finishing her master’s degree in the Department of Primary School Education at Gazi University in 2010. In 2013, she was accepted to the doctorate program in the Department of Primary School Education at Konya Necmettin Erbakan University and she has been continuing her education. She worked as a primary school teacher, a manager and a teacher of mentally handicapped in various schools in Ankara in between the years of 2007 and 2014. She worked as a lecturer at the Faculty of Education in a foundation university in Gaziantep in 2014-2015. She has been working as a lecturer at Hasan Kalyoncu University since 2015. She is married and a mother of one child. 
Resarch
Elementary Math Education, inclusive education, learning disabilities in Math
Academic Curriculum Vitae
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2017-08-30 Hakkoymaz, S. ve Uygun, N. (2017). Gifted Children in Dede Korkut Stories (Dede Korkut Hikâyelerindeki Üstün Yetenekli Çocuklar). Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi - Journal of  Education, Theory and Pratical Research. Volume:3  Issue: 2, (22-34).
2 2015 Koçbeker Eid, B. N. & Uygun, N. (2015). An Investigation of The Reasons Why Elementary Teachers Work in the Field of Special Education and Their Self-efficacy Beliefs [Sınıf Öğretmenlerinin Özel Eğitim Alanında Çalışma Nedenleri ve Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi].International Journal of Early Childhood Education Research (EBSCO’da taranmaktadır). Volume:4 Issue: 8 (23-44).
3 2014 Uygun, N. and Tertemiz (Işık), N. (2014). Effects of Problem-Based Learning on Student Attitudes, Achievement and Retention of Learning in Math Course [Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Derse İlişkin Tutum, Başarı ve Kalıcılık Düzeylerine Etkisi]. Education and Science [Eğitim ve Bilim], Vol 39 (75-90).
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2017-05-10 Saban, A., Eid-Koçbeker B. N. ve Uygun N. (8-11 Mayıs 2017). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kaynaştırma Öğrencisine İlişkin Zihinsel Algıları. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (USOS 2017), Lefke Avrupa Üniversitesi, Kıbrıs.
2 2017-04-22 Uygun, N., Eid-Koçbeker B. N. ve Saban, A. (21-23 Nisan 2017). Kaynaştırma Öğrencilerine Yönelik Akran Farkındalığının ve Kabulünün İncelenmesi. 26.Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (UEBK 2017), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
3 2017-04-08 Hakkoymaz, S. ve Uygun, N. (7-9 Nisan 2017). Dede Korkut Hikâyelerindeki Üstün Yetenekli Çocuklar. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi (ÖZYEK), TÜZDEV- Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı, İstanbul..
4 2016 Koçbeker Eid, B. N., Uygun, N. ve Bağcı, M. (2016), A Document Analysis of Master’s Theses and Dissertations Written Between the Years of 2009 and 2015 Regarding Inclusive Education at First Level (Grades 1 to 4) of Primary Education in Turkey (2009-2015 Yılları Arasında Yazılan İlköğretim I. Kademede Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi), 15th International Primary Teacher Education Symposium (USOS 2016), 11-14 May 2016, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, Türkiye.
5 2015 Koçbeker Eid, B. N., Uygun, N. (21-23 Mayıs 2015). Sınıf Öğretmenliği Programındaki Özel Eğitim ve İlköğretimde Kaynaştırma Derslerine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin İncelenmesi. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, Bartın Üniversitesi, Bartın.
6 2011 Uygun, N. & Tertemiz, N. (2011). “İlköğretim 5.sınıf matematik dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrencilerin derse ilişkin tutum, başarı ve kalıcılık düzeylerine etkisi” I.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (05-08 Ekim), Anadolu Üniversitesi. Eskişehir.
7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2017-05-12 Uygun, N., Baba, A. N., Çekirdek, E. ve Alagöz. E. (11-13 Mayıs 2017). Göçle Gelen Çocukların Yaşadıklarının Sosyokültürel Açısından İncelenmesi. 4. Ulusal Çocuk Gelişimi Öğrenci Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
2 2014 Koçbeker Eid, B. N., Uygun, N. (29-31 Mayıs 2014). Sınıf Öğretmenlerinin Özel Eğitim Alanında Çalışma Nedenleri ve Öz Yeterlilik Algılarının İncelenmesi. XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
3 2014 Saban, A., Tolğay, N., Uygun, N. ve Ulaşan, H. (29-31 Mayıs 2014). Öğretmenlerin Yoğun Olarak Yaşadıkları Duygular ve Onların Mesleğe İlişkin Etkileri. XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
4 2013 Uygun, N. (23-25 Mayıs 2013). Sınıflarında Kaynaştırma Öğrencisi Bulunan İlkokul Öğrencilerine Empati Becerilerinin Kazandırılması. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın. 
5 2009 Uygun, N. ve Dönmez, Ö. (21-23 Mayıs 2009). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Ahlaki Muhakeme Yaklaşımı ile Değer Öğretimi. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
6 2009 Uygun, N. (21-23 Mayıs 2009). 1968, 2000 ve 2004-2005 Fen Programlarının Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir. 
7 2008
8 2008 Uygun, N. ve Dönmez, Ö. (2-4 Mayıs 2008). Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Bitişik Eğik El Yazısında El-Göz Koordinasyonu Sorunu. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale. 
8. Projects
NoPublish TimeContent
1 2016 TÜBİTAK’ın ve Gaziantep Ticaret Odası’nın desteklediği, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlenen “Eğitim Teknolojileri” temalı Ar-Ge Proje Pazarı (HASAT-4), “E-defter Kullan Ağacını Koru!” başlıklı proje ile katılımcı olunmuştur, (Ekim 2016). Proje, birincilik ödülü kazanmıştır.
2 2016 MERCY CORPS / MALUMAT tarafından desteklenen, “Türkiye’de Yaşayan Hassas Durumda Olan Suriyeli ve Türkiyeli Halkın Yerel Kaynaklara Erişimini Arttırmak, Maksimize Etmek”, Dil Tasarım Uzmanı, (Nisan-Temmuz 2016).
3 2015 TUBİTAK’ça desteklenen, “Göçmen Çocuklar İle Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi”, TÜBİTAK 1003 Projesi, Bursiyer. (24 Ay)
11. Awards:
NoPublish TimeContent
1 2015 Yayın Teşvik Ödülü (2015), TÜBİTAK tarafından SSCI’de taranan dergide yayımlanan makale için alınmıştır.
12. Certificates and Courses Taken
NoPublish TimeContent
1 2015 Uygun, N. (2015). “Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirmede Bilimsel Proje Yazma Eğitimi”, Katılımcı, TÜBİTAK 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 16-18 Ekim 2015, Muğla.
2 2012  Uygun, N. (2012). “Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı” (160 saat), Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Yalova Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü, 5-30 Mart 2012, Yalova.
13. Courses
SıraCourse CodeCourse NameStatusCredit
1 SNF111 INTRODUCTION TO EDUCATION Compulsory4
2 SNF215 EDUCATIONAL SOSCIOLOGY Compulsory2
3 SNF217 TECHNIQUES of GOOD WRITING Compulsory2
4 SNF206 Drama Compulsory2
5 SNF314 SCHOOL EXPERIENCE Compulsory3
6 SNF316 SOCIAL WORK APPLICATIONS Compulsory2
7 SNF246 Media Literacy Elective2