HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Sakine HAKKOYMAZ

Sakine HAKKOYMAZ

Öğretim Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : Gazi Üniversitesi
Yüksek Lisans : Gaziantep Üniversitesi
Doktora : Mustafa Kemal Üniversitesi
Telefonu : 2118080/1407
Odası : 107
E-Posta : sakine.hakkoymaz@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

1982 yılında Adıyaman’ın Besni ilçesinde doğdu. Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2008 yılında üniversite birincisi olarak mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini 2010 yılında “Orhan Pamuk’un Romanlarında Şark Kültürü” konulu tezi ile Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’ndan aldı. 2011-2012 yılları arasında Karamanoğlu MehmetBey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu’nda Türk Dili Okutmanı olarak çalıştı. 2012 yılında Nobel Yayıncılıktan “ Ermenek Yöresi Mani, Ninni ve Masalları” adlı kitabı çıktı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Konuları

Yeni Türk Edebiyatı, 

Türk Dili

Halk Bilimi

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2010 Orhan Pamuk'un Romanlarında Şark Kültürü

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Hakkoymaz, Sakine, Benim Adım Kırmızı’da Doğu Sanatı,Sosyal Bilimler Dergisi / TheJournal of SocialScience / Yıl: 3, Sayı:6,Mart 2016, s. 556-561
2 2016 Hakkoymaz, Sakine, Dede Korkut Hikayelerinde Çocuk İmgesi,Sosyal Bilimler Dergisi / TheJournal of SocialScience / Yıl: 3, Sayı:9,Aralık 2016, s. 340-350

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1   Sakine Hakkoymaz, Neşe Uygun (2017). Dede Korkut Hikayelerinde Üstün Yetenekli Çocuklar, TÜZDEV. ULUSLARARASI ÖZEL YETENEKLİLER KONGRESİ (ÖZYEK), İstanbul, 7-8-9- Nisan 2017.

7.3 Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Gaziantep Mani, Ninni, Fıkra ve Tandır Hikayeleri (2017), Hiperyayın, ISBN:978-605-2015-02-5, Gaziantep

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Demir, Ö., Ayaz, A., Özbay, Y., Hakkoymaz, S.(2016). Türk Kültüründe Yer Alan Atasözlerinin Pozitif Psikoloji Kapsamında İncelenmesi, Üsküdar Üniversitesi I. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, 28-29 Nisan 2016.

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2012 ERMENEK YÖRESİMANİ, NİNNİ VE MASALLARI (2012)., HAKKOYMAZ SAKİNE,  NOBEL NOBEL , Editör:SAKİNE HAKKOYMAZ, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 130, ISBN:97860588012-8-8, Türkçe

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2016 MERCY CORPS / MALUMAT tarafından desteklenen, “Türkiye’de Yaşayan Hassas Durumda Olan Suriyeli ve Türkiyeli Halkın Yerel Kaynaklara Erişimini Arttırmak, Maksimize Etmek”, Program Geliştirme Uzmanı, (Nisan-Temmuz 2016).

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2012-2013 Karamanoğlu mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 AİİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarhi I Zorunlu2
2 TÜR102 Türk Dili ve Edebiyatı II Zorunlu2
3 AİİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarhi II Zorunlu2
4 SNF201 Türk Dili I: Ses ve Yapı Bilgisi Zorunlu2
5 SNF205 Müzik Zorunlu2
6 SNF207 Beden Eğitimi ve Spor Kültürü Zorunlu2
7 SNF202 Türk Dili II: Cümle ve Metin Bilgisi Zorunlu2
8 SNF204 Çocuk Edebiyatı Zorunlu2
9 SNF210 Müzik Öğretimi Zorunlu2
10 SNF212 Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Zorunlu2
11 SNF303 İlkokuma ve Yazma Öğretimi Zorunlu3
12 SNF304 Türkçe Öğretimi Zorunlu3
13 SNF401 Görsel Sanatlar Eğitimi ve Öğretimi Zorunlu2
14 SNF405 Trafik ve İlkyardım Zorunlu2
15 SNF407 Etkili İletişim Zorunlu2
16 TÜR101 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI I Zorunlu2