HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Burcu GÜRKAN

Burcu GÜRKAN

Yrd. Doç. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Yüksek Lisans : Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim
Doktora : Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim
Telefonu :
Odası :
E-Posta : burcu.gurkan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş


Araştırma Konuları

Sosyal Bilgiler Eğitimi
Kavram Geliştirme
Öğretim Yöntem ve Uygulamaları
Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımı
Bağlamsal Öğrenme

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2009 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Olaylar: İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Olayları Ele Alış Biçimlerinin Değerlendirilmesi
​Danışman: Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY, Çukurova Üniversitesi

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2015 Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kavramsal Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Bağlamsal Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Disiplinler Arası Öğretim Uygulamaları: Bir Durum Çalışması
​Danışman: Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY, Çukurova Üniversitesi

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2017 Gürkan, B. (2017). Çocukların “göç” ve “mülteci” kavramlarına ilişkin algıları: Bir metaforik analiz.” 7. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Göç, (17-19 Şubat 2017). SAMSUN, TÜRKİYE.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Gürkan, B. ve Doğanay, A.(2016). Sosyal bilgiler dersinde kavramsal anlama becerilerinin geliştirilmesinde bağlamsal öğrenme yaklaşımına dayalı disiplinler arası öğretim uygulamalarının öğrenci performans ve görüşlerine göre değerlendirilmesi: Adana ilinde bir durum çalışması. Çukurova Araştırmaları Dergisi, I (2), 114-129.
2 2016

Gürkan, B. ve Doğanay, A. (2016). Sosyal bilgiler dersinde disiplinler arası öğretim yaklaşımına dayalı analoji tekniği uygulamalarının kavram gelişimine etkisi: Bir durum çalışması. Turkish Studies, 11/19, 395-416.

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2012 Karakuş, M., Dolapçıoğlu S.D., Gürkan, B., Karaduman B., Bolat Y. (2012).“Uygulama örnekleriyle disiplinler arası öğretim”, 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (27-29 Eylül 2012). BOLU, TÜRKİYE.
2 2011 Karakuş, M., Gürkan, B., Dolapçıoğlu S.D., Çapar, M. (2011). “Aesthtetic creativity in teaching social studies.” The1st International Congress on Curriculum and Instruction, (October 05-08 2011). ESKİŞEHİR, TÜRKİYE.

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1 2010

2211-TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursiyerliği

2 2005 Sınıf Öğretmenliği Birincilik Başarı Belgesi
3 2002 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Teşekkür Belgesi

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1 2014 TÜBİTAK 2237 Proje Süreç Eğitimi Katılım Sertifikası, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
2 2013 Eğitim Programları ve Öğretimden Yansımalar , Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D.

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 SNF114 Eğitim Felsefesi Zorunlu2