HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Burcu GÜRKAN

Burcu GÜRKAN

Dr. Ög. Üyesi

Akademik Geçmiş
Lisans : Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği
Yüksek Lisans : Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim
Doktora : Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim
Telefonu :
Odası :
E-Posta : burcu.gurkan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili : Gürkan Burcu
Facebook Profili :
Twitter Hesabı : grknburcu

Kısa Özgeçmiş

1983 Adana doğumludur. 2001 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü kazanmış ve 2002 yılında Eğitim Fakültesi dekanlığı tarafından akademik başarısı nedeniyle ödüllendirilmiştir. 2005 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü yüksek onur derecesiyle bölüm birincisi olarak tamamladıktan sonra aynı yıl Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamış ve tam puanla mezun olmuştur. 2010 yılında Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretimi Ana Bilim Dalı doktora programına başlamış ve tam puanla derslerini tamamlamıştır. Doktora eğitim sürecinde TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursiyeri olma hakkını almıştır. 2015 Aralık ayında doktorasını tamamlayan araştırmacı, 2017 yılından itibaren Hasan Kalyoncu Üniversite’sinde Yrd. Doç. Dr. ünvanıyla akademik hayatına devam etmektedir. 

Araştırma Konuları

Sosyal Bilgiler Eğitimi
Kavram Geliştirme
Öğretim Yöntem ve Uygulamaları
Disiplinler Arası Öğretim Yaklaşımı
Bağlamsal Öğrenme

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2009 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Olaylar: İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Eğitiminde Güncel Olayları Ele Alış Biçimlerinin Değerlendirilmesi
​Danışman: Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY, Çukurova Üniversitesi

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2015 Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kavramsal Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde Bağlamsal Öğrenme Yaklaşımına Dayalı Disiplinler Arası Öğretim Uygulamaları: Bir Durum Çalışması
​Danışman: Prof. Dr. Ahmet DOĞANAY, Çukurova Üniversitesi

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2017 Gürkan, B. (2017). Çocukların “göç” ve “mülteci” kavramlarına ilişkin algıları: Bir metaforik analiz.” 7. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Göç, (17-19 Şubat 2017). SAMSUN, TÜRKİYE.
2 2017
Gürkan, B. ve Doğanay, A.  (2017). "Sınıf ögretmenleri ve adaylarının bireysel farklılıklara dayalı ögretimi tasarlama ve uygulama yeterlilik algılarının incelenmesi." 5.Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, (26-28 Ekim 2017). Muğla, TÜRKİYE. 
3 2017
Gürkan, B. ve Aksoy, N.C.  (2017). "Güncellenen ilkokul matematik öğretim programının sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre incelenmesi" 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretimi Kongresi, (26-28 Ekim 2017). Muğla, TÜRKİYE. 
4 2017
Aksoy, N.C., Gürkan, B. ve Konur, K. (2017). "Teknoloji Destekli Ortaokul
Matematik Öğretim materyallerinin öğrenci, öğretmen ve öğretim değeri açısından incelenmesi." I.Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu,(27-28 Ekim 2017). Sivas, TÜRKİYE.

5 2011 Karakuş, M., Gürkan, B., Dolapçıoğlu S.D., Çapar, M. (2011). “Aesthtetic creativity in teaching social studies.” The1st International Congress on Curriculum and Instruction, (October 05-08 2011). ESKİŞEHİR, TÜRKİYE.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Gürkan, B. ve Doğanay, A.(2016). Sosyal bilgiler dersinde kavramsal anlama becerilerinin geliştirilmesinde bağlamsal öğrenme yaklaşımına dayalı disiplinler arası öğretim uygulamalarının öğrenci performans ve görüşlerine göre değerlendirilmesi: Adana ilinde bir durum çalışması. Çukurova Araştırmaları Dergisi, I (2), 114-129.
2 2016

Gürkan, B. ve Doğanay, A. (2016). Sosyal bilgiler dersinde disiplinler arası öğretim yaklaşımına dayalı analoji tekniği uygulamalarının kavram gelişimine etkisi: Bir durum çalışması. Turkish Studies, 11/19, 395-416.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2012 Karakuş, M., Dolapçıoğlu S.D., Gürkan, B., Karaduman B., Bolat Y. (2012).“Uygulama örnekleriyle disiplinler arası öğretim”, 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (27-29 Eylül 2012). BOLU, TÜRKİYE.

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1 2010

2211-TÜBİTAK Yurt İçi Doktora Bursiyerliği

2 2005 Sınıf Öğretmenliği Birincilik Başarı Belgesi
3 2002 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Teşekkür Belgesi

12. Eğitim Sertifikaları ve Kurslar

SıraTarihiİçerik
1 2017 "TAIEX Workshop on Policies for Professional Development of Teachers"Ministry of National Education. (30-31 Ekim 2017). Ankara, TURKEY.  (Participant). 
 
2 2014 "TÜBİTAK 2237 Proje Süreç Eğitimi Katılım Sertifikası", Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Gaziantep, TÜRKİYE.
3 2013 "Eğitim Programları ve Öğretimden Yansımalar" , Çukurova Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim A.B.D. Adana, TÜRKİYE.

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 SNF111 Eğitim Bilimine Giriş Zorunlu2