Anabilim Dalı Başkanının Mesajı | Sınıf Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Anabilim Dalı Başkanının Mesajı

Kıymetli Öğrenciler;

Sınıf Öğretmenliği lisans programının en temel amacı; mesleğini seven, eğitimci olmanın gerektirdiği niteliklere sahip, kişisel ve mesleki yaşamında öğrenciler için doğru model oluşturan, alanındaki yenilikleri izleyen, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, zamanını verimli kullanan ve etkili iletişim kurma becerilerine sahip öğretmenler yetiştirmektir. Öğretmenlik mesleğinin güzelliklerini birlikte keşfetmek ümidi ile tüm öğretmen adaylarına başarılar dilerim.

Doç. Dr. Gülfem MUŞLU KAYGISIZ