Hakkımızda | Sınıf Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Hakkımızda

Bölümümüz ulusal ve küresel etik değerlere sahip, araştırmacı, proaktif, toplumsal duraylılık ve sorumluluk taşıyan, nitelikli öğretmenlerini yetiştirme vizyonuna sahiptir.

Misyonumuz Atatürk İlkelerine ve İnkılâplarına bağlı ve ona sahip çıkan 21. yüzyıl becerilerine sahip, topluma duyarlı, araştıran-sorgulayan, bilime katkı sunacak, dijital çağı yakından takip edecek öğretmen yetiştirmektir.

Hakkımızda

Program yarıyıl esasına dayalı toplam 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir. Program tam zamanlıdır. Programda hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Sınıf Eğitimi Alanında Lisans Derecesi” alırlar.