SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Program Yeterliliği

Program Yeterliliği

1 – Sınıf öğretmeni adaylarına temel Matematik bilgilerini geniş bir yelpazede öğretmek.

2 – Mevcut çocuk yayınlarından haberdar olmak ve o yayınları nitelik, nicelik ve içerik bakımından tenkit edebilmek, yaşa ve cinsiyete göre çocuk kitaplarını tanıyabilmek.

3 – İlköğretim Fen ve Teknoloji üniteleri ile ilgili etkinlikler düzenlemek.

4 – Uygulamalı bir şekilde öğretmen adaylarına programın amaçlar, içerik, öğretim yöntem ve teknikleri açısından incelenmesini sağlamak.

5 – Okuma becerilerini geliştirmek, metin analizi becerilerini kazandırmak, Türkçe programını incelenmek ve çeşitli okuma yazma yöntemlerini tanımak.

6 – Öğretmen adaylarına ilköğretim 4-5 sınıf Sosyal Bilgiler dersine ilişkin öğretim yeterliliği kazandırmak

7 – Toplumun güncel sorunları hakkında çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlamak ya da gönüllü olarak katılmak.

8 – Ölçme ve değerlendirmeye ilişkin temel bilgi, kavram ve becerileri kazandırmak.

9 – Çocuğun grafiksel gelişim basamaklarını saptamak ve görsel sanatlar programına uygun resim, grafik tasarımı, tekstil tasarımı, mimari tasarımı ve geleneksel tasarımları çalışmalarında iki ve üç boyutlu olarak uygulamak.

10 – Birleştirilmiş sınıflarda öğretim programının yapısı, birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetimi, birleştirilmiş sınıflarda öğrenme-öğretme sürecinin planlanması ve değerlendirilmesini sağlamak.

11 – Fen ve teknoloji öğretiminde öğretim modelleri ile yöntem ve teknikler ile ilgili bilgiler vermek

12 – Alana ilişkin bilgilerini ilgili disiplinler ile birleştirerek bunlara ait bilgileri toplayabilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme becerisine sahip olma

13 – Güncel gelişmeleri sürekli öğrenme kapsamında takip etme.

14 – Alana ilişkin bilgilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve mesleğinde uygulama yetkinliğine sahip olabilme.

15 – Üst düzey öğrenme becerilerini geliştirir

16 – Bilgiye etkin ulaşma yöntemlerini geliştirir

17 – Çevre bilinci ve kişisel katkıları hakkında farkındalık geliştirir

18 – Yaşadığı yüzyılın sorunları hakkında mesleği ile ilgili olarak kendini yenileme becerisi geliştirir

19 – Disiplinlerarası yaklaşımla çalışabilme becerisi geliştirir