Tanıtım | Sınıf Öğretmenliği | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ

Tanıtım

Sınıf Öğretmenliği lisans programı yarıyıl esasına dayalı toplam 8 yarıyıldan oluşan 4 yıllık bir programdır. Alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür derslerinden oluşmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir. Program tam zamanlıdır. Programda hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Programda, zorunlu, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Programdaki dersler öğrencilere sadece temel kuramsal bilgileri vermek için değil aynı zamanda gerekli pratik bilgileri vermek üzere tasarlanmıştır. Program aynı zamanda, sınıf öğretmeni olacak olan bireyin kişisel gelişimini arttırmayı amaçlamaktadır. Dersler teorik ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Sınıf Eğitimi Alanında Lisans Derecesi” alırlar.